Reklama Magnum Junior
Reklama Magnum Junior
Nagłówek Reklama Nagłówek Reklama Nagłówek Reklama

Czas ogłosić alarm z powodu ołowiu

6 października 2012

Narażenie na ołów prowadzić może do zakłócenia czynności mózgu: obniżenia percepcji, zaburzeń pamięci i uczenia się, obniżenia IQ, zaburzeń neuropsychologicznych, nadmiernej ruchliwości, pobudliwości i agresji. Antagonistą i neutralizatorem ołowiu jest magnez, co potwierdza obszerne piśmiennictwo.

Diagnoza

Skażenia populacji polskiej ołowiem i kadmem w latach 1991-2006 dokonana została analizą pierwiastkową włosów metodą analiz spektralnych tkanki włosów ponad 20 tysięcy ludzi zdrowych z różnych regionów Polski.

Udokumentowano, że dzieci najmłodsze akumulują metale toksyczne znacznie szybciej niż dzieci starsze.  Skażenie ołowiem młodzieży przedszkolnej i szkolnej jest zjawiskiem powszechnym.

Badania wykonane zostały przez naukowców z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, pod kierunkiem Prof. dr hab. Alfredy Padzik-Graczyk. Wyniki opublikowane zostały w wielu numerach Magnesium ResearchJournal of Elementology. Nie ma w światowym piśmiennictwie innej publikacji, która opierałaby się na tak licznej grupie przebadanych osób.

Ołów to  neurotoksyna

Ołów jest neurotoksyną w każdym stężeniu, szczególnie niebezpieczną dla funkcji synaptycznych rozwijającego się mózgu. Narażenie na ołów prowadzić może do zakłócenia czynności mózgu, jak i : obniżenie percepcji, zaburzenia pamięci i uczenia się, obniżenia IQ, zaburzenia neuropsychologiczne, nadmierna ruchliwość, pobudliwość i agresja.

Dowiodły tego liczne badania, między innymi w Katedrze Biochemii i Chemii Medycznej pod kierownictwem Prof. dr hab. Dariusza Chlubka w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Prezentowane były na tegorocznym Ogólnopolskim Zjeździe Magnezologicznym, który odbył się w tym mieście.

Lawinowo powiększa się w naszym Kraju liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Każda patologia jest wieloprzyczynowa. Jednak zatoksycznienie ołowiem obecnej generacji jest niewątpliwie najważniejszym czynnikiem sprawczym tego zjawiska. Jedną z medycznych metod usuwania ołowiu z organizmu lub ochrony przed wchłanianiem tego i innych pierwiastków ciężkich jest suplementacja magnezem.

Dlatego X Europejski Kongres Magnezologiczny wyraził konieczność suplementacji magnezem polskiej młodzieży szkolnej. Przesłanie to zostało doręczone w ubiegłym roku do Pani Minister Zdrowia.

Magnez – antagonista i neutralizator ołowiu

Fakt, że magnez jest równocześnie antagonistą i neutralizatorem ołowiu, potwierdza obszerne piśmiennictwo światowych i polskich Autorów. Prof. dr hab. Tadeusz Kozielec z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, wraz z gronem Współautorów, dowiódł obniżania się poziomu ołowiu u dzieci suplementowanych magnezem. Prace te opublikowano w Pediatrii Polskiej i Magnesium Research. Natomiast dr A.Drybańska-Kalita swoją pracą doktorską udokumentowała, że suplementacja magnezem wpływa w istotny sposób na kondycję psychiczną młodzieży z upośledzeniem umysłowym lekkiego stopnia, przez co zbliża ich do młodzieży normalnej.

Wydaje się, że dzieci z opóźnieniem sprawności intelektualnej i u których testy psychologiczne nie wykazują organicznego uszkodzenia mózgu, należy uwzględniać celowość działań detoksykacyjnych. Detoksykacja również może przyczyniać się do polepszenia wyników pracy psychologów.

Podobne wyniki, jak wyżej wymienieni Autorzy, osiągaliśmy w Zespole Psychosomatycznym przy b. Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Warszawie. Przedstawialiśmy je na Europejskiej Konferencji Psychosomatycznej w Marburgu oraz na Światowym Kongresie Toksykologicznym w New Delhi.

Problem nie tylko dla medycyny

Problemu tego nie rozwiąże tylko medycyna. Potrzebna jest rzetelna debata społeczna, współdziałanie Ministerstw Zdrowia i Edukacji, samorządów, komitetów rodzicielskich i samych rodziców.

Koszty poniesione na profilaktyczną suplementację magnezem, jako przeciwdziałanie zatruciom ołowiem są niewspółmiernie małe w zestawieniu ze skutkami wykluczenia społecznego i ewentualnego leczenia w przyszłości dużej części Społeczeństwa.

Dr nauk medycznych Jerzy Oleszkiewicz

Informacja o plikach Cookies
Ta strona internetowa używa plików Cookies. Korzystanie z witryny bez dokonania zmian 
w ustawieniach Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce, kliknij Czytaj więcej.

X